Kommunevalget 2011 Resultat med mandatfordeling

Små endringer i mandatfordelingen. Høyre tar ett mandat fra Fremskrittspartiet.

valg_banner_198x123px_80x50

 

KOMMUNEVALG 2011 SKJERVØY KOMMUNE
 
Antall stemmeberettige: 2200   Antall avgitte stemmer: 1446         Valgdeltakelse: 65,7 %
 
 

 

Parti:
Stemmer:
         %
Mandater
Arbeiderpartiet
       241
  16,7   (+ 1,7)
       3 (3)
Fremskrittspartiet
       112
    7,7   (-10,2)
       2 (3)
Høyre
       181
  12,5   (+ 8,1)
       2 (1)
Kristelig folkeparti
         71             
    4,9    (- 1,2)
       1 (1) 
Kystpartiet
       510
  35,3    (- 3,5)  
       7 (7)
Senterpartiet
       162
 11,2    (+ 3,1)  
       2 (2)
Sosialistisk venstreparti
       169
  11,7   (+ 1,7)
       2 (2)
Totalt
    1446
100,0
     19
 
Tall i parentes er antall mandater ved valget i 2007
 
Web levert av CustomPublish AS