Det holdes ekstraordinært møte i Skjervøy kommunestyre mandag 14.august  kl 10:15.

 Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus.

 

Innkallingen med sakspapirer ligger som PDF i høyre sidemeny.

 

Vedlegg nr 6 er unntatt offentlighet jf. Offentlighetslovens §15 andre ledd. 

 

15.08.2017: Protokollen er nå lagt ut. 

17.08.2017: Vedlegg 6 til sak 55/17 er nå lagt ut. Dokumentet ligger under aktuelle dokumenter.