Kommunereformmøte på Skjervøy

Fellesmøte Nord-Troms 4

Onsdag 20.mai møttes formannskap og rådmenn fra Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Skjervøy i kommunestyresalen på Skjervøy. Temaet var kommunereformen. Alle kommunene er pliktig til å utrede et alternativ for kommunesammenslåing. Nå blir det utredning av Nord-Troms 4 som et alternativ. 

Fullsatt kommunestyresal på Skjervøy

Skjervøy kommune ønsket først å utrede en sammenslåing av alle kommunene i Nord-Troms. Lyngen og Storfjord ønsker ikke denne modellen, de vil utrede et alternativ som innebefatter Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Kvænangen har søkt samarbeid med Loppa, Kautokeino og Alta. Skjervøy har derfor ventet på en tilbakemeldig fra Kvænangen og Kåfjord.

På møtet ble det bestemt at de fire nordligste kommunene skal innstille på å utrede et alternativ i lag; med  følgende vedtak: 

Utredning av alternativ Nord-Troms 4

1.Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen vedtar utredning sammen.

2.På bakgrunn av vedtaket utarbeider i de fire respektive kommunene utarbeider administrasjonen et forslag til prosjekt og prosessplan, inkludert finansieringsplan og framdriftsplan.

3.Det forutsettes at utredningen skal finansieres av eksterne midler.

4.Saken må være behandlet i de fire kommunene innen utgangen av juni 2015.

Rådmann i Skjervøy, Cissel Samuelsen, utarbeider prosjekt- og prosessplan for kommunene i samråd med de øvrige kommunene. 

Web levert av CustomPublish AS