Det er personer i prioriteringsgruppe 6 og 7 som framover får tilbud om vaksine. Etter dette vil vaksineringen av friske personer under 65 år starte.

Regjeringens nye vaksinestrategi har ført til at antallet vaksinedoser kommunen mottar framover er redusert med 35%, sammenliknet med den opprinnelige planen. Framover mottar kommunen ca. 125 doser i uka. Disse dosene går også til revaksinering. Antall doser vil øke fra uke 29.

Kommuneoverlegen takker for innbyggernes tålmodighet. Dette arbeidet krever mye koordinering. Retningslinjer og vaksinedoser blir stadig endret. Fra uke 29 vil tempoet i vaksineringen økes. Derfor er det viktig at friske personer under 65 registrerer seg for vaksinering. 

 

Registrer deg her

Følg lenken denne lenken for å registrere deg: https://timebestilling.remin.no/skjervoy

 

Vaksinerte uke 22

 

Første dose

873

 

Andre dose

802

 

Totalt

1675