Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs- og serveringsnæringene vil bli prioritert.

Hvordan søke

Alle søkere må bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Har du allerede søkt på ordningen, trenger du ikke å søke på nytt. Kommunen vil da ta kontakt for å innhente oppdatert informasjon. Mer informasjon om hvordan søke finnes her. Søker må sette seg inn i retningslinjene for kompensasjonsordningen før søknaden skrives. Retningslinjene for ordningen finner du her. 

Søknadsfrist 5.mai 2021. Næringsutvalget i Skjervøy kommune behandler de innkomne søknadene 18.mai 2021.

Ønsker du å søke om kommunal kompensasjonsordning, ta gjerne kontakt med oss på e-post: naering(a)skjervoy.kommune.no eller på telefon 77775500.