Fra russisk side er det Anna Aleksejevna som har stått for utforminga av kalenderen. Vi i Skjervøy har sendt bilder, oversettelser og innspill. Det brukes bilder fra begge kommuner på hvert månedsbilde. Teksten til bildene er på russisk og norsk. Helligdager og fridager er plassert bakerst i kalenderen da det ville virke rotete ellers.

Arbeidet med kalenderen har vært spennende. Noen ganger har arbeidet stoppet helt opp, men så har vi gått på igjen med friskt mot. Nå er kalenderen ferdig. Vi er fornøyd med resultatet. Vi syns absolutt den kan brukes som gave. Inntektene ved salget skal gå til fortsatt vennskapssamarbeid.

Kalenderen trykkes bare i Norge da det ikke finnes trykkeri på Solovki. Vi har imidlertid sendt en del kalendere til Solovki, slik at de også skal få glede seg over det ferdige resultatet.

Kalenderen er nå i salg flere plasser på Skjervøy:

  • Skjervøy Folkebibliotek
  • Skjervøy Rådhus, resepsjonen
  • Midt i Værret
  • Geo Turisme v/Helge Guttormsen

Kalenderen koster kr 150,-