Jegerprøven

  • Generelt om tjenesten

    Beskrivelse

    Hvis du vil jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis. Etter gjennomført kurs kan du avlegge en elektronisk eksamen som  kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamener gjennomføres elektronisk.

    Målgruppe

    Personer som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder bare småvilt) eller 16 år som ønsker å drive jakt eller fangst.

    Kriterier/vilkår

    Jegerprøven kan avlegges av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år. (Man trenger ikke å ha avlagt jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år. (Da kreves det at jegerprøven er bestått og at skyteprøven er avlagt for de artene som det kreves for.)

    Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

    Partnere

    Studieorganisasjoner, vanligvis Norges Jeger- og Fiskerforbunds lokallag

    aaa
  • Lover og forskrifter
    ___
  • Skjema

    Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

    Kommunen arrangerer elektronisk eksamen. Ta kontakt med kommunen din for å melde på kurs.

  • Saksbehandling

    Saksbehandling

    Kommunen sender eksamensbesvarelsene til Jegerregisteret. Når du har fullført det obligatoriske kurset og bestått skriftlig eksamen, skriver kommunen ut bevis for at jegerprøven er avlagt.

    Klagemulighet

    Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for hvert forsøk.

  • Kontaktinformasjon

    Kontaktavdeling

    Avdeling:Teknisk etat
    Telefon:77 77 55 20
    Epost:post@skjervoy.kommune.no
    Postadresse:Postboks 145 9189 SKJERVØY
    Besøksadresse:Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
  • Andre opplysninger
    Oppdatert:
    2018-10-08 14:07
Web levert av CustomPublish AS