Målet for kurset er: 

  • Økt kunnskap om demens til deg som pårørende 
  • Redskaper for å ivareta deg som pårørende  
  • Kunnskap om økonomiske og juridiske rettigheter og aktuelle helse- og omsorgstjenester 
  • Opplevelse av mestring og livskvalitet i en utfordrende situasjon  

Tidspunkt for oppstart:

Onsdag 24. April kl.18.30 på møterommet i skoleveien, inngang nede.  

  • Kurset vil gå over seks uker, og vare i ca. to timer hver gang. 

 

Det er et begrenset antall plasser på 8-10 personer. 

Fortløpende påmelding til demenskoordinator Marion på tlf.: 90279432