Interkommunalt samarbeide om telefoni

Skjervøy kommune har sammen med nabokommunene etablert en felles telefoniløsning.

Denne løsninga er basert på at vi bruker fibernettet som er etablert i regi av Bredbåndsfylket Troms (BBFT) som felles nettverk mellom kommunene. I tillegg har vi etablert en felles telefoniserver som er redundant (dobbel) og plassert i datasentra i nettet. Selve telefonileveransen er ivaretatt av Ventelo der de leverer "linja" via BBFT som en ren IP-telefoni løsning. Foreløpig er kommunene Kvænangen, Kåfjord og Storfjord med i samarbeidet.

Resultatet av dette er at alle kommuner som er med i løsninga kan ringe hverandre på interne numere. I tillegg har vi med dette redusert trafikkostnaden ved å flytte telefoni fra analoge/ISDN linjer til IP-telefoni. Løsninga har også mange muligheter for nye tjenester som vil komme publikum til gode i tillegg til enklere og bedre samarbeide mellom kommunene.