Innmelding skole og sfo skoleåret 2020/2021

Barneskolen[1]
30.04.20 - 30.05.20

Årets 1. klassinger (født 2014) må meldes inn i skolen.
Dette gjøres elektronisk i  skjema. 

SFO søkes også elektronisk i : Skjema

 Hilsen Kultur og undervisning

Web levert av CustomPublish AS