Innmelding skole 1. klasse

Skoleåret 2020/2021

Barneskolen

Årets 1. klassinger (født 2014) må meldes inn i skolen.
Dette gjøres elektronisk i  skjema. 

SFO søkes også elektronisk : Skjema

 

Hilsen Kultur og undervisning

 

Web levert av CustomPublish AS