Statistisk sentralbyrås nye framskrivinger viser at de neste åtte årene kan folketallet komme til å synke i to av fem kommuner i Norge. Mange kommuner i de nordligste fylkene og det indre Østlandet vil få lavere folketall, uansett framskrivingsalternativ. Veksten i kommunene påvirkes sterkt av hva som skjer med innenlandske flyttinger og utviklingen av innvandring, fødselstall og levealder.

Skjervøy er imidlertid en av de kommunene som har en økning i folketallet.

Mer info om dette finnes hos SSB: