Informasjonsmøte - oppstart av reguleringsplan for Storstein Ferjeleie

Storstein ferjeleie

Troms fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennom- føres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen.

 

Kunngjøring

Informasjonsmøte om oppstart av reguleringsplan på fv. 8690 Storstein fergeleie. Møtet finner sted på Skjervøy rådhus, kommunestyresalen,

kl. 18.00 onsdag 27. november  2019.

Web levert av CustomPublish AS