Informasjon til elever og foresatte ved skolene i Skjervøy

Siden fredag 13.mars har skolene fått prøve ut en helt ny digital hjemmeskole der undervisningen skjer i et tett samarbeid med dere foresatte og elever. Skolene har gjort en formidabel innsats for å få alt på plass, og det samme opplever vi at foresatte og elever også har bidratt til. Vi hadde ikke en slik skolehverdag i tankene da alle elever ved Skjervøy barneskole fikk 1:1 – lærebrett, men vi ser at dette har gjort overgangen til hjemmeskole mye enklere enn det kunne ha vært. Ved ungdomsskolen ser vi også at våre elever i stor grad har fått tilgang på pc lånt av skolen eller i privat eie.

Barneskolen[1]

Skolene skal holde stengt over påske, til tir.13. april og ny vurdering er ventet å komme 8.april.

Elevene har fortsatt rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for dette. Det vil ikke bli ført tradisjonelt fravær for hjemmeskoleperioden, men skolene følger med nærvær for å forsikre seg om at alle elevene får den opplæringen de har rett til.

Eksamen

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses. Regjeringen vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske. (Kilde: UDIR)

Når nå denne perioden strekker seg helt fram til påske er det viktig at det faglige arbeidet fortsatt opprettholdes, at dere har gode rutiner for hjemmeskolen og søke råd og veiledning etter avtale med skolen og lærerne. 

For at vi skal få vår vanlige hverdag tilbake så fort som mulig er det svært viktig at vi minner hverandre på og følger nasjonale myndigheters råd om å:

  • Være hjemme så mye som mulig og unngå besøk av andre.
  • Begrense lek/samvær til noen få timer og gjerne ute med få barn (ikke flere enn 4).
  • Holde avstand på 2 meter inne og 1 meter ute.
  • Vaske hender ofte, hoste i albuekrok og bruke tørkepapir
  • Ved feber eller luftveissymptomer bør den syke holdes hjemme til ett døgn etter at de er friske. Trenger du råd - kontakt lege.

Kommunen har etablert et tilbud på skolene for elever der foreldrene er definert som samfunnskritisk personell, i tillegg til barn med særskilte behov/sårbare barn. Ved behov i Påsken vil vi be om at du tar direkte kontakt med skolen din i så god tid som mulig, dersom du har behov for plass.

Rektor Kristin Norheim - Rektor Håvard Paulsen - Kultur- og undervisningssjef Bjørn Pedersen

Web levert av CustomPublish AS