E-fakturaen på kommunale avgifter som innbyggerne får i dag er den samme som ble sendt ut siste utsending. Fakturaen gjelder 1. kvartal 2017.
Alle som har vært inne i nettbanken og godkjent den første de fikk må slette den og godkjenne den nye som ble sendt i dag.

De som får dobbelt opp med avtalegiroer har kun fått en kopi i tillegg og det vil ikke trekkes dobbelt.