Sandvåghaugan avlastning/omsorgsbolig

OmsorgsAvlastningsboligBarnUnge

Besøksadresse:

Sandvåghaugan

Kontakt oss:

Postadresse:

Sandvåghaugan 2
9180 Skjervøy

Leder for Omsorgs og avlastningsbolig for barn og unge:

          Elisabeth Sørensen 

Telefon: 777 75 682
E-post: elisabeth.sorensen@skjervoy.kommune.no

Avdelingsleder:

          Erica Johansen

          Telefon: 777 75 681
          E-post: erica.johansen@skjervoy.kommune.no

 

Sandvåghaugan avlastning/omsorgsbolig tilbyr heldøgns bolig og avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi har pr i dag 4 leiligheter og 3 avlastningshybler. Leilighetene har egen kjøkken, bad, stue og 2 boder(ute og inne). Avlastningshyblene har eget bad og soverom. Både leilighetene og hyblene er tilknyttet fellesarealer, som kjøkken, stue, tarzanrom, tårnet, sansebad og et stort fellesrom hvor vi kan holde på med ulike aktiviteter. Tarzanrommet blir brukt til litt røffere aktiviteter, som ballspill, hoppe på trampoline og vi har klatrevegg. I Tårnet har vi roligere aktiviteter, høre på musikk, lydbøker, lese eventyr. Tårnet har glassvinduer ned til gulvet, slik at brukerne kan ligge på gulvet og se på himmelen og trærne som blåser i vinden, få sanseopplevelse utenfra. I sansebadet er det et hydromassasjekar og stjernehimmel, brukerne får da avspenning i muskulatur. Ute har vi Lavvo, snekkerbod, huskestativ, trampoline, sklie og grillplass. 

Hos oss er ulike yrkesgrupper representert - for tiden 7 vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. I tillegg har vi ulike samarbeidspartnere. Vi har nærgruppemøte ca 1 gang pr måned, eller etter behov, rundt hver enkel bruker, der møter de som jobber tettest opp mot brukerne. (Vi samarbeider blant annet med Skjervøy Videregående skole, Skjervøy ungdomsskole, PP- tjenesten, Habiliteringsenheten for barn, Helsestasjonen, Fysioterapitjenesten)

Lovhjemmel

Tjenesten er hjemlet i Lov om sosiale tjenester kap 4.

Beskrivelse av tjenesten

Brukerne skal bli ivaretatt ut fra egne behov for omsorg, pleie, aktiviteter, utvikling og trivsel. Individuell opplæring, veiledning, og direkte hjelp slik at brukerne skal få en meningsfull hverdag og fritid. Vi er med på ulike aktiviteter i nærmiljøet og i nabokommuner. Vi er 1 gang i året på helgetur, de to siste årene har vi vært i Bardufoss, hvor vi har besøkt PolarZoo og Polarbadet. Både brukerne og boligen har faste tider i terapibassenget som er på helsesentret, den er mye i bruk både i helger og ukedager. Vi har tid i Idrettshallen hver fredag, der har vi ballspill mens vi hører på musikk, samt at det er en stor plass å springe på.
I november fikk vi i samarbeid med kultur/undervisning en kjempeflott 8 seters minibuss, denne brukes til transport av brukerne til og fra skolen og vi har den tilgjengelig på ettermiddagen og i helger. Nå er det mye lettere å komme seg på turer og lignende.

Brukermedvirkning

Som en del av brukermedvirkning gjennomfører vi lyttemøte og foreldresamtaler 1 gang i året. På lyttemøtene skal foreldrene komme med ros og ris til oss som jobber her. Foreldrene får snakke alene sammen først uten oss tilstede, etterpå sitter vi alle sammen i en sirkel og foreldrene legger fram det til har diskutert, vi får ikke lov å kommentere noe av det som blir sagt, vi skal ta imot foreldrenes ønsker, ros og ris. Etterpå blir det åpnet for samtale. Når vi har foreldresamtaler, får foreldrene tilsendt et spørreskjema som skal besvares før møtet, de får spørsmål blant annet om hvor fornøyd de er med tilbudet, barnas trivsel, om deres ønsker og behov blir tatt på alvor, etc. Tilstede på disse samtalene er virksomhetsleder, primærkontakt og foreldrene.

VERDIGRUNNLAG - DETTE JOBBER VI FOR!

Vår hovedoppgave er

Å ta godt vare på barna/ ungdommene og gi dem ei meningsfull fritid

Barna/ ungdommene skal

  • Glede seg til å komme hit
  • Få gode opplevelser her
  • Bli ivaretatt ut fra egne behov for omsorg, pleie, aktivitet, hvile, utvikling og trivsel
  • Få tilpassa aktiviteter etter en individuell vurdering av behov og ønsker
  • Føle et fellesskap med de andre barna og de ansatte

Foreldrene skal

  • Være trygg på at barna/ ungdommene har det bra i sikre omgivelser
  • Vite at barna/ ungdommene får den nødvendige omsorg, ernæring, personlig pleie og fysisk aktivitet
  • Vite at de får være med på aktiviteter og sosiale sammenkomster
  • Vite at de får oppleve glede, nærhet og mestring
  • Oppleve en god dialog med de ansatte og føle at deres ønsker blir tatt på alvor

 

 


Klikk her for å se flere bilder fra Omsorgs og avlastningsbolig for barn og unge.

Web levert av CustomPublish AS