Psykiatritjeneste: Boliger

Skoleveien 2 består av blant annet 7 omsorgsleiligheter med tilhørende felles stue og kjøkken. Det er et botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Boligene har fast personale med heldøgnsomsorg.

name  64  1
Felleskjøkken, hvor brukerene kan samles om et felles måltid eller andre felles aktiviter

name  65  1
Fellesstue. Her kan brukerene se på tv sammen med andre, høre på musikk, spille spill, eller bare "være sosial".

Målsetting:

Å gi omsorg, forebygge sykdom, rehabilitere og tilbakeføre tidligere langtidspasienter til samfunnet. Vi ønsker å være en mellomting mellom de store statlige institusjonene og kommunehelsetjenesten for øvrig.

Målet er å gi et bo-, omsorgs- og aktivitetstilbud til mennesker med langvarige psykiske lidelser som gjør at ingen trenger å være lengre på institusjon enn sykdommen krever det.

Tjenestens innhold:

Vi har som mål å skape et trygt, forutsigbart og individuelt tilbud til våre beboere. Personalet er til stede for å gi individuelle råd, hjelp og målretta oppfølging og veiledning.

Vi ønsker at beboerne skal delta, være aktive og ta ansvar for eget liv, helse og velvære, der det er mulig, isteden for passive mottakere av hjelp.

Web levert av CustomPublish AS