Strategisk næringsplan 2014 - 2017

Vedtatt av Skjervøy kommunestyre 7. mai 2014: Strategisk næringsplan 2014-2017. 

Arbeidsgruppa har bestått av:
- Ordfører Torgeir Johnsen
- Rådmann Cissel Samuelsen (sekretær)
- Bygdelagene på Arnøy v/ Håvard Høgstad
- Varehuset Skjervøy v/ Geir Helgesen/Johan Pedersen
- Næringsforeningene v/ Arnulf Steffensen
- Fiskarlagene v/ Dag Mollan
- Havbruksnæringa v/ Jan Børre Johansen
- Kystsoneutvalget v/ Vidar Langeland

Formannskapet har vært styringsgruppe. 

For spørsmål angående planen ta kontakt:

post@skjervoy.kommune.no eller Skjervøy kommune tlf. 77 77 55 00.

Web levert av CustomPublish AS