Bevillingssaker

Rådmannen administrerer lovverket knyttet til serverings-, salgs- og skjenkebevillinger.

Bevillingssaker behandles etter serveringsloven (lov av 13.6.1997 nr. 55) og alkoholloven (lov av 2.6.1989 nr. 27 med senere endringer).
 
Mer informasjon kan du få ved å henvende deg til saksbehandler Mattis Bårnes.
Tlf: 77 77 55 03

Mail: mattis@skjervoy.kommune.no

 

Du kan søke om skjenkebevillinger enkeltanledning her

Du kan søke om salgsbevilling for butikk her

Web levert av CustomPublish AS