Arnøyfondet

Fondets formål

Kommunen har opprettet Arnøyfondet. Fondet skal brukes til tilrettelegging, styrking og utvikling av næringsliv på Arnøya. Tildelte midler fra fondet skal brukes til prosjekt/investeringer på Arnøya. Prioriterte satsingsområder er reiselivsnæringen og fiskeindustrien. Rammen er på kr. 2 mill.

Det er et mål at midler tildelt gjennom fondet direkte eller indirekte skal bidra til å gi økt næringsaktivitet på Arnøya og at dette skal bidra til at Arnøya blir mer attraktiv som boplass. Før beslutning om tildeling av midler skal det være gjort en vurdering av dette. I tillegg skal det også være vurdert om det aktuelle prosjektet er økonomisk lønnsomt for mottaker og vil bidra til å sikre eller utvikle bedriften fremover.

Fortrinnsvis tildeles midler fra fondet som tilskudd. Midlene kan også tildeles som lån i særskilte tilfeller.

Hvordan søke

Alle søkere til kommunalt næringsfond må bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Mer informasjon om hvordan søke finnes her.

Søker må sette seg inn i vedtektene for Arnøyfondet før søknaden skrives. Gjeldende veileder finnes her.

Digitalt søknadsskjema

Kontaktpersoner:

  • Maritim næringsutvikler Silja Karlsen, tlf. 77 77 55 08 eller 906 33 595, e-post: silja.karlsen(a)skjervoy.kommune.no
  • Rådmann Cissel Samuelsen, tlf. 77 77 55 10 eller 917 18 487
  • Ordfører Ørjan Albrigtsen, tlf 77 77 55 00
Web levert av CustomPublish AS