Det blir nå mulig å søke bostøtte hver måned. Søknadsfristen er 14. i hver måned, og utbetalingen vil komme allerede måneden etter, altså 10. i hver måned.