Planforslaget følger vedlagt.

 

Innspill til planarbeidet kan rettes til:

Merknader til planen kan sendes til Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy

Epost: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.

Merk henvendelser som gjelder denne planen: «Energi- og klimaplan i Nord Troms»

 

Frist for merknader settes til 15. august 2021.