Helsestasjon for ungdom

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  På helsestasjon for ungdom kan du snakke om og få råd om
  • Psykisk helse
  • Å vokse opp i to kulturer
  • Vanskelige forhold hjemme
  • Graviditet, prevensjon og abort
  • Seksuelt overførbare infeksjoner
  • Spiseforstyrrelser
  • Alkohol, piller og narkotika
  • Vold eller overgrep
  Helsestasjonen er åpen på ettermiddager, det er gratis og du trenger ikke bestille time.
  Alle som jobber på helsestasjonen har taushetsplikt.
   
  Dersom du ikke tidligere har fått barnevaksinasjoner, vil du få tilbud om vaksinering gjennom helsestasjonen fram til du er 20 år.

  Målgruppe

  Ungdom opp til 20 år.

  Ungdom opp til 24 år

  Pris for tjenesten

  Tilbudet er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

  Åpningstid: Vi følger skoleruta, og har åpent hver torsdag fra kl. 19.00 - 20.30.

  Hvor: Skjervøy helsestasjon, 1. etg. på rådhuset

  Tilstede: Her kan du treffe helsesøster, jordmor og lege (Lege er annenhver torsdag).

  Kontakt: vi kan nåes på telefon 7777 5575 i åpningstiden.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helsesøstertjenesten
  Telefon:77 77 55 75
  Postadresse:Postboks 134 G 9189 SKJERVØY
  Besøksadresse:Skoleveien 6 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-01-22 11:56
Web levert av CustomPublish AS