Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Helse- og omsorgsetaten, har ledige helgestillinger!

Helse- og omsorgsetaten har til enhver tid et antall faste helge stillinger med jobb hver 3.helg ledige på Skjervøy sykestue og sykehjem og Solsikken Omsorgs- og avlastningsboligene for barn og unge med tiltredelse så raskt som mulig. Tilsetting vil skje fortløpende etter hvert som søknadene kommer inn.

 

Kompetansekrav:

I disse stillingene er det ønskelig med utdanning som hjelpepleier, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, men andre med relevant arbeidserfaring kan også søke.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ansettelse skjer etter gjeldende avtaleverk, med de vilkårene og plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

Kommunen kan også være behjelpelig med å skaffe bolig.

Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene finner du her på vår hjemmeside.

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

For flere opplysninger om stillingene kontaktes Virksomhetsleder sykestue/sykehjem Åshild Hansen

tlf. 77775742 mail ashild.hansen@skjervoy.kommune.no eller virksomhetsleder Elisabeth Sørensen, tlf. 77775682 mail elisabeth.sorensen@skjervoy.kommune.no

 

Stillingene kan søkes kontinuerlig. Merk søknaden hvilken virksomhet det søkes på.

Søknad med kopi av attester av vitnemål og opplysninger om referanser sendes Skjervøy kommune v/helse- og omsorgssjefen, Postboks 145, 9189 Skjervøy