Havna.jpg

Havneforvaltninga har ansvar for kommunens kaier, og en del av flytebryggene til fiske- og fritidsflåten.

Den største av kaiene er "dampskipskaia" hvor hurtigruta og godsbåtene legger til. Denne har en lengde på 215 meter og en dybde på 8 meter.

Havneadministrasjonen befinner seg i terminalbygget på dapskipskaia. Og treffes på telefon 95 00 64 92

Vedtatt i kommunestyret 22. des 2008

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt.
Web levert av CustomPublish AS