Dersom du er folkeregistrert i Skjervøy kommune, og ikke har mottatt ditt valgkort i posten så kan dette være kommet i retur til oss. Dette kan da hentes i Sentraladministrasjonen 2. etasje Skjervøy Rådhus.

 

Du trenger  ikke valgkortet for å stemme, men valgkortet inneholder en del nyttig informasjon om valget og opplysninger om valglokalet og åpningstider.