Har du en god idé, men mangler penger?

PRØV SJØL!

Hvis du er mellom 13 og 18 år kan du søke om penger for å skape noe helt eget! Helst bør det være noe du kan tjene enda mer penger på.

HUSK SØKNADSFRISTEN!! Som er 01.05.2011.
RUST = Regional UngdomsSatsing i Troms

Info

"Prøv-sjøl" midler fungerer som et tilskudd til tiltak for ungdom. Det er Nord-Troms Ungdomsråd, gjennom den regionale ungdomssatsingen RUST, som bestemmer over disse pengene. Begrunn i søknaden hvorfor du bør få tilskuddet, vær ikke redd for å være kreativ og prøve nye veier! Kom igjen da!

Søknadskjema: RUST_soknadsskjema_ungdom_ver042011a.pdf

Søknadsfrist:

01. mai 2011

Du kan søke inntil kr 5 000,- per tiltak.

Trenger du hjelp til å fylle ut søknaden?

Da kan du kontakt med Ina Heiskel som Regional ungdomskonsulent i Nord- Troms. Enten via E-post: ina.heiskel@gmail.com eller via Tlf: 777 70 562 / Mob: 997 49 375

Søknadsskjemaet sendes til:

Nord-Troms Regionråd
v/ Ina Heiskel
Hovedveien 2
9151 Storslett

Mål med midlene

 • Gi ungdom med gode ideer en starthjelp.
 • Engasjere ungdom.
 • Ha frie midler som ungdom kan søke på for å skape noe eget – stimulere til kreativitet.
 • Mulighet til å tjene egne penger i ettertid.

Hvem kan søke

 • Ungdom i Nord-Troms mellom 13 - 18 år.
 • En eller flere kan gå sammen om å søke, men kun en person er ansvarlig for midlene.
 • Det gis ikke støtte til elevbedrifter/ungdomsbedrifter.

Krav

 • Minimum like stor andel eget arbeid som det søkes midler om. Med eget arbeid regnes alt som gjøres for å få tiltaket i gang og drives. Beregn kr 75,- pr time.
 • Tilskudd til kjøp av utstyr vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 • Tiltaket må starte opp innen 2 måneder etter at tilsagnsbrevet er mottatt og akseptert av søker og foresatte.
 • Tilskuddet betales ut når enkel rapport og regnskap er levert Nord – Troms Regionråd i etterkant av tiltaket.
 • Inntil 75 % av tilskuddet kan betales ut som forskudd ved dokumentert behov.

PRØV SJØL - SØK

Web levert av CustomPublish AS