Handel i Skjervøy

I samarbeid med Varehuset Skjervøy lanserer Skjervøy kommune nettportalen "Handel i Skjervøy". Her kan du få oversikt over hvilke varer og tjenester butikkene i Skjervøy tilbyr. Du kan handle lokalt - hjemmefra! Og få varene levert hjem.

Illustrasjoner_handleiskjervoy_banner 1

De lokale butikkene i Skjervøy opplever sviktende omsetning som følge av den vanskelige tida vi når står i. Det er lite folk i butikkene og på kafeene. Varehuset Skjervøy etablerer en handelsportal i samarbeid med Skjervøy kommune. Handelsportalen skal bidra til å gi innbyggere i Skjervøy en rask og god oversikt over butikker slik at kunder kan handle lokalt - hjemmefra- og få varene levert hjem. 

Det er viktig at befolkningen ser verdien av sin lokalbutikk og bidrar til å handle lokalt slik at vi også i fremtiden vil ha et godt tilbud av varer og tjenester i Skjervøy.

Alt lokalt - alt nært - og alt sikkert!

Dette er linken til nettportalen Handel i Skjervøy:

http://www.handeliskjervoy.no

Web levert av CustomPublish AS