I år som de to forgående år, har vi, Kirsti og Lene kommet i gang med prosjektet gledelig jul til alle. Vi skal lage matkasser med mye god julemat. Vi gleder oss over å gjøre dette, og er så glad for alle som har hjulpet oss. Vi trenger også hjelp i år for å få dette til.

Som sagt tidligere så synes vi julen skal handle om barna, det er barnas høytid. Vi lever i en tid der gaver og penger har fått et stort fokus, spesielt sees dette i julen.  
Det er faktisk sånn at det er ikke alle barn som opplever og ha mange julegaver under treet, også her på Skjervøy. Dette ser vi ut i fra handlingsplanen mot fattigdom i Skjervøy kommune. Dette vil vi i år, som tidligere år gjøre noe med!

I år ønsker vi å samle inn penger, slik at vi kan lage gavekort til barna. På denne måten håper vi å kunne gi et bidrag til de som trenger det mest, samtidig som vi støtter opp om våre lokale bedrifter. 

Om du ønsker å bli med på gledelig jul til alle kan du gi et bidrag til kontonr: 47504022842

Kirsti Lembricht: 45636246