Vedtak gjort i Skjervøy kommunestyret 15.03.17.

Felles gebyrregulativ for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.