Gebyrregulativ for tjenester innenfor brannvernområdet

feier2 (2)

Vedtak gjort i Skjervøy kommunestyret 15.03.17.

Felles gebyrregulativ for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

Web levert av CustomPublish AS