vannkran

Revidering av lokal forskrift - Varsel om oppstart

LOKAL FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER
renobil_100x54

Vedtatt i Skjervøy kommunestyret 17. juni - 13

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice as

Skjervøy kommunestyre har vedtatt ny forskrift for renovasjon og slammtømming i Skjervøy kommune. Forskriften tredde i kraft 1. oktober - 13
Web levert av CustomPublish AS