Vann og avløp føres som et separat regnskap og holdes helt utenfor alle andre tjenester som kommunen drifter. Størrelsen på gebyrene skal dekke utgiftene – dette kalles selvkost.

Når gebyrene for 2024 skulle beregnes var det flere ting som gjorde at prisene måtte opp:

De siste årene har vi måttet renovere flere kilometer med vann- og avløpsledninger som ble lagt på 1960-tallet, og det er brukt over 40 millioner på å bedre vannkvaliteten og på å få unna avløpet på en god og effektiv måte. Når det investeres i nye anlegg, påløper det kostnader i form av avskrivninger og renter. Som alle er kjent med, har rentene økt mye i løpet av 2023, og renten som brukes for 2024 er mye høyere enn renten fra 2023 og tidligere.

I tillegg har Skjervøy kommune de siste to årene hatt underskudd på både vann og avløpssiden, og dette må dekkes inn innen fem år fra året underskuddet oppsto.

Renter og avskrivninger og tidligere underskudd utgjør mest, men også generelle prisøkninger på alle varer og tjenester, samt lønnsvekst gjør at det blir dyrere å drifte vann- og avløpstjenestene.

 

Skjervøy kommune.