Filmen ligger på våre nettsider: http://helsedirektoratet.no/Sider/default.aspx

Og på vår Youtube-konto: http://youtu.be/i4XbSF6i7xk

Filmen er også å finne på Helsedirektoratets Facebooksider: http://www.facebook.com/pages/Helsedirektoratet/116246088451868