Den siste fylkestingssamlingen før valget er lagt til Skjervøy. Fylkestinget har sine møter på rådhuskantina.
Mandag 11. juni kl. 18.00 er det åpning av fylkestinget.

De øvrige dagene denne uka behandler fylkestinget en lang rekke saker fra kl. 09.00.

Saksliste fås ved henvendelse til sentralbordet på Skjervøy rådhus.

Sekretariatet for fylkestinget treffes på telefonnummer 77 77 55 13