Dagen markeres over hele landet ved at vi heiser det norske flagget, og legger ned blomst ved bautaene til minne over de som mistet livet i krigsårene. Dagen er også blitt en merkedag for veteraner og for dem som tjenestegjør i dag.

Det er viktig at vi ikke glemmer historien, og at vi minner hverandre på at fred ikke er en selvfølgelighet.

Nordahl Grieg skrev i 1936 «Til ungdommen» i en tid da Europa sto på randen av krig. Diktet er dessverre like aktuelt i dag, med de grusomme lidelsene som skjer i Ukraina og i Midtøsten. 
Grieg ble selv offer for krig og døde bare 41 år gammel, her er to vers til ettertanke;

"Stilt går granatenes glidende bånd. 
Stans deres drift mot død, 
stans dem med ånd! 
Krig er forakt for liv. 
Fred er å skape. 
Kast dine krefter inn: 
døden skal tape!

Edelt er mennesket, 
jorden er rik! 
Finnes her nød og sult, 
skyldes det svik. 
Knus det! I livets navn
skal urett falle. 
Solskinn og brød og ånd 
eies av alle."

Vi lyser fred over minnene til de som ofret livet for vår frihet og takker alle veteranene som har bidratt for å bevare freden.

 

Ørjan Albrigtsen
Ordfører i Skjervøy