Vi inviterer til åpent møte mandag 9. oktober kl. 18.00

i kommunestyresalen på rådhuset.

Agenda:

  1. Velkommen ved ordfører
  2. Fremlegging av mulighetsstudie for ny leirduebane og pistolbane ved Per J. Kristiansen (Det frivillige skyttervesen)
  3. Diskusjon
  4. Veien videre, hvem skal stå som søker?

 

Med vennlig hilsen

 

Skjervøy kommune          Det frivillige skyttervesen      Skjervøy Sportsskytterklubb