Skjervøy kommune
LEGEKONTORET

 
 
                                                                                 
Fortsatt mulighet for å få vaksine mot ny influensa A (H1N1 Svineinfluensa) i Skjervøy kommune
 
 
Dersom mange nok melder seg, vil legekontoret gi svineinfluensavaksine på tirsdagene i januar 2010.
 
De som vil ha vaksine, bes ta kontakt med legekontoret for å melde sin interesse.
 
 
Paul Odberg
Kommunelege i Skjervøy