Forskerne kommer!

Hva skjer når et stort utslipp av diesel havner i havet? Hvordan spres det? Hva vi kan gjøre for å få noe av dieselen opp, og hva skjer med dyrene som får diesel på seg? Forskerne har tatt for seg det reelle utslippet som fant sted på Skjervøy i Nord-Troms for få år siden som de vil fortelle om på dette møtet.

forskningsdagene_logo_bokmal_RGB_neg

Sted: Skjervøy på Hotell Maritim, Bøteriet

Tid: Mandag 26. september kl. 17.30-19.30

 

17.30   Velkommen ved ordfører Ørjan Albrigtsen

            Kommunens erfaringer -håndtering av hendelsen,

            rådmann Cissel Samuelsen, Skjervøy kommune

18.00   Samarbeid skole, næring og FoU,

            faglærer Leif-Peder Jørgensen, Nord-Troms videregående skole

18.10   Dieselutslippet på Skjervøy,

            forsker Kjetil Sagerup, Akvaplan Niva

18.50   Effekter av diesel på skjell,

            forsker Perrine Geraudie, Akvaplan Niva

19.05   Spørsmålsrunde og demonstrasjon på fysiologi og

            prøvetaking av blåskjell

Web levert av CustomPublish AS