Formannskapet skal bl.a. behandle Kommunedelplan for skredsikring av fylkesveg 347 på Arnøy - byggetrinn 2. Ny behandling