Det holdes møte i Skjervøy formannskap og næringsutvalg onsdag 19.april kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Innkalling med sakspapirer ligger i høyre sidemeny. 

20:04.2017: Protokollene er nå lagt i høyre sidemeny.