Velkommen til foredrag om russisk samtidslitteratur

”Ny russisk litteratur
– hva vet vi om den?”

Skjervøy Folkebibliotek og Vennskapsforeninga for Solovki arrangerer møte med tema russisk litteratur.

Førstelektor Marit Bjerkeng fra Alta er foredragsholder. Hun underviser på Høgskolen i Finnmark og er en kapasitet på russisk kultur og litteratur. Hun har oversatt flere russiske bøker til norsk.

Bjerkeng vil trekke opp noen trender og eksempler og presentere en del forfattere og også si litt om den litterære verden, forlag, utdeling av litteraturpriser etc. Videre vil hun forsøke å si noe om hva den nye litteraturen sier om dagens Russland og hva vi går glipp av når så lite oversettes til norsk.

Tid: Torsdag 19.april kl.19.00
Sted: Kantina på Skjervøy Rådhus
Gratis adgang!

Det kan vel også være verdt å nevne at litteraturfestivalen Ordkalotten i Tromsø 2007 har ny russisk litteratur som tema: http://www.ordkalotten.no/default.asp

Arr.
Skjervøy Folkebibliotek og Venneforeninga for Solovki.