Det er derfor nødvendig at alle interesserte som skal følge, gir skriftlig påmelding til: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

innen mandag 23. august klokken 08:00. Merkes: «Påmelding folkemøte».

 

Påmeldingen bør inneholde følgende informasjon:

 • Navn og opplysning om den påmeldte opptrer som privatperson eller på vegne av lag/forening.

 • E-postadresse og telefonnummer til den påmeldte

   

  Alle påmeldte vil da og tilsendt en invitasjon med lenke til digital oppkobling.

   

  Planforslaget er et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen. Konsulentbedriften Rambøll as  har bistått samarbeidet i utarbeidelsen av planforslaget og vil også legge dette frem under folkemøtet.

   

  Planforslaget følger vedlagt.

  Vi ser frem til å møtes og tar gjerne mot innspill både fra privatpersoner eller lag/foreninger.

   

  Høringsfristen er endret til 1. september

   

  Vel møtt!