Kontaktinformasjon over ansatte på rådhuset

Kontakt informasjon over ordfører & varaordfører

    Telefon: Mobiltelefon:
 Ordfører: Ørjan Albrigtsen 77 77 55 11 47 01 36 62
 
 
 Varaordfører: Irene Toresen 77 77 55 07 93 85 03 92
 
 

 

Kontaktinformasjon over ansatte på kommunekassa

    Telefon: Mobiltelefon:
Økonomisjef: Espen Li 77 77 55 30  
 
 
Førstesekretær: Ann-Merethe Samuelsen 77 77 55 35  
 
 
Førstesekretær: Gunnbjørg Seppola 77 77 55 34  
 
 
Konsulent: Beate Jakobsen 77 77 55 36  
 
 
Konsulent: Osvald Isaksen 77 77 55 32  
 
 
Lønnsmedarbeider Berit Mortensen                  77 77 55 52
   

 

Kontakt informasjon over ansatte i sentraladministrasjon

    Telefon: Mobiltelefon:
Rådmann: Cissel Samuelsen          77 77 55 10 91 71 84 87
 
 

Konsulent for politisk sekretariat, arkiv og informasjon

Mattis Bårnes    77 77 55 03  
 
Personalsjef: Helene M. Solvang 77 77 55 02 40 20 49 41
 
 
Næringsutvikler: Silja Karlsen 77 77 55 08 90 63 35 95
 
 
IT-leder: Håvar Henriksen 77 77 55 04 91 33 79 03
 
 

 

Kontaktinformasjon over ansatte i helse & omsorgsetaten (Administrasjonen)

Besøksadresse: Skjervøy Rådhus, 3.etasje.

Postadresse: Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy.

Ekspedisjon:

    Telefon: Mobiltelefon:
Helse og omsorgsjef: Tommy Arne Hansen 77 77 55 50  
 
 
Førstesekretær: Line Henriksen 77 77 55 53  
 
 
       
 
 

 

Kontakt informasjon over ansatte i kultur & undervisning etaten

    Telefon: Mobiltelefon:
Kultur- og undervisningssjef: Bjørn Pedersen 77 77 55 40

97098380

 
 
Førstesekretær: Tone Lorentzen Nilsen 77 77 55 46  
   
Barnehagekonsulent: Monica Wolf 77 77 55 42

 

 

 
Folkehelse- og frisklivskoordinator Rita Mathiesen 77 77 55 76  

 

Kontakt informasjon over ansatte i teknisk etat

    Telefon: Mobiltelefon:
Teknisk sjef Kjell Ove Lehne 77 77 55 20 90 93 74 95
 
 
Førstesektretær: Grethe Ihlang 77 77 55 25  
 
 
Daglig leder anleggsseksjonen Yngve Volden   41 63 49 07
 
 
Brannsjef: Nils Arnold Nilsen 77 71 94 95 96 09 77 50
 
 
Byggesaksbehandler:  Marius Solberg Møller 77 77 55 21  
 
 
Prosjektansvalig Einar Lauritzen 77 77 55 27 903 60 894
   
Vedlikeholdsleder / Renholdsleder Knut Vidar Isaksen 77 77 55 29 92 40 91 80
 
 

Boligforvalter:

Einar Edvardsen  77 77 55 24

91 53 44 78

 
Havnebetjent: Viggo Marthinsen   95 00 64 92
 
 
Skjervøyterminalen: Gerd Kristiansen (leder) 77 76 05 66 97 46 17 92 (Vakttelefon)
 
 
Avd.ing. kart- og oppmåling: Eivind Mathisen 77 77 55 26  
Web levert av CustomPublish AS