Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T10:45:40.000+00:00

Beskrivelse

Syns du ikke at du får tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har du rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel være hvis du

  • er eller har vært syk eller skadet
  • har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
  • trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • trenger motorisk trening

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Eksterne lenker
Regelverk

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan få hjelp fra kommunen til å søke om spesialundervisningen.

Web levert av CustomPublish AS