Er gjerdet på riktig side av grensa?

gjerde

Veimyndighetene opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks- og fylkesvegene,

uten at det er gitt tillatelse til dette. Derfor publiserer vi nå dette brevet, som en påminnelse

om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig veg.

Web levert av CustomPublish AS