Veimyndighetene opplever stadig oftere at gjerder settes opp for nært riks- og fylkesvegene,

uten at det er gitt tillatelse til dette. Derfor publiserer vi nå dette brevet, som en påminnelse

om regelverket som gjelder for gjerder satt opp langs offentlig veg.