Vi inviterer skoleelever på den videregående skolen og studenter fra Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa, Lyngen og Kåfjord kommuner til pizzakveld onsdag 13.sept. kl. 19.00 på Yonas Pizzeria. Det vil bli muligheter for å diskutere arbeidsmuligheter, etablering av bedrift, bolig, skole, barnehage, kultur og andre ting som er viktig for at dere flytter hjem etter endt utdanning. Dagen etter har Nord-Troms kommunene stand på Arbeidslivsdagen på UiT og kan treffes der også. Det er påmelding til pizzakvelden på Facebook. Kommunene spanderer pizza, drikke betaler dere selv. Hjertelig velkommen!

Påmelding på Facebook: https://www.facebook.com/events/697027887158720/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

Foto er hentet fra Google.