Endringer i søknadsrutiner til kommunens næringsfond

Kommunen har et eget næringsfond som kan brukes til mindre investeringer og prosjekter. Dette næringsfondet består av midler kommunen årlig mottar fra fylkeskommunen. Det er nå innført nye rutiner for å sende søknad til kommunens næringsfond. Alle søkere må nå bruke søknadsportalen www.regionalforvaltning.no . Her oppretter man en brukerprofil og kan med utgangspunkt i den søke både lokale, regionale og nasjonale tilskuddsordninger. Søkere som velger å gå utenom regionalforvaltning.no vil ikke få saken behandlet. Mer informasjon om hvordan søke finnes her.

Regional forvaltning
Web levert av CustomPublish AS