Kystverket er for tida i Årvik og mudrer i havna. En stor begivenhet i lokalsamfunnet. Kravet om mudring av havna ble fremmet for over 20 år siden, før moloen ble bygd. Hovedmudring av havna med dybde på 7-8 m er prioritert i Nasjonal transportplan først i 2017. Nå skal det mudres ei renne i havna med ca 6 meters dybde. Dette har stor betydning for fiskebruket. I sommer senest stod en større båt fast i havna på grunn av grunnforholdene. Større fiskebåter kan nå gå inn og levere fisk uten å sette seg fast. Bilde og tekst v/ fungerende ordfører Ingrid Lønhaug