Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte fredag 18.august kl 20:00.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Møtet kalles inn etter § 13 i kommuneloven, "Utvidet myndighet i hastesaker". 
Viser til reglement for politiske styringsorgan i Skjervøy kommune punkt 2.2.2 der formannskapet tillegges myndighet til å treffe vedtak i henhold til § 13 i kommuneloven. 

Dagsorden for dette møtet vil være Vintervedlikehold 2017-2022.
EDIT: Innkallingen med sakspapirer er nå lagt ut under "aktuelle dokumenter"

 

18.08.2017: Protokollen er nå lagt ut under "aktuelle dokumenter"