Det er ekstraordinært formannskap mandag 28.august kl 12:00.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus.

Saksliste og sakspapirer ligger under aktuelle dokumenter. 
I utgangspunktet legges kriteriene for vintervedlikehold 2017-2022 frem i møtet, men det arbeides med å få disse ettersendt på fredag 25.august. 

26:08:2017: papirer til orienteringsaken om vintervedlikehold 2017-2022 ligger nå under aktuelle dokumenter

 

30.08.2017: protokollen er nå lagt ut.